Over exact 1 jaar is hij er

funding_progress_171108_printHoera! Het is een feit. Binnen exact 1 jaar zal de nieuwe vredesbeiaard in Abdij van Park klinken. Dankzij bijdragen van heel velen, bedrijven en particulieren uit Leuven en Neuss, is het totaalbedrag voor de 40 klokken bijna gehaald, waarvoor heel veel dank. Op 11/11/2018 rond 11 uur zal deze nieuwe beiaard zijn vredesboodschap de wereld in sturen. Een klinkende nieuwe mijlpaal voor de mooie site van de Abdij van Park en PARCUM en voor de culturele samenwerking tussen Leuven en Neuss.

Voor de laatste 4 klokken kanĀ u nog steeds een kleine bijdrage doen.