De 40 klokken van de Vredesbeiaard worden momenteel in de klokkengieterij gereinigd en gestemd. Tijdens het stemmen wordt elke klok op een draaibank geplaatst en wordt met een beitel brons weggenomen van de binnenwand. Op die manier worden de vijf laagste deeltonen in elke klok afzonderlijk in toon verlaagd en tot de juiste onderlinge verhoudingen gebracht. Zo klinkt elke klok zuiver in zichzelf en in harmonie met de andere klokken.

Foto_NB5_2

 

 

 

 

 

 

Het stemmen van klokken is een bijzonder complex proces dat slechts enkele klokkengieters ter wereld beheersen. In vroegere tijden werd de toonhoogte gecontroleerd met klankstaven of stemvorken. Sinds ongeveer 1950 gebeurt dat elektronisch.

De klokken van de Vredesbeiaard worden gestemd in de zogenaamde middentoonstemming die gebruikelijk was bij beiaarden van de eerste helft van de 18de eeuw.