Contact

Heeft u een vraag over de vredesbeiaard of wenst u als bedrijf of particulier het project te steunen?

  • Neem contact op via vredesbeiaard@leuven.be
  • Of stort uw bijdrage op rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde code ***182/0740/00247***. Giften vanaf 40 euro op dit rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. (art. 145/33 WIB).