Hoe?

Hoe kan u bijdragen?

De realisatie van deze nieuwe Vredesbeiaard, die zoals vroeger 40 klokken zal tellen en 9500 kg zal wegen, vergt een financiële inspanning van 500.000 euro. Via verschillende formules kon u of uw bedrijf hier al aan bijdragen. En dat heeft gewerkt, want ondertussen vonden alle 40 klokken een peter of meter-schenker.
Wil je toch nog bijdragen? Nog tot 30 juni kan je voor 250 euro Vredespartner worden en zal je naam op een infopaneel vermeld worden. Sympathisant worden met een gift van 50 euro kan nog tot 30 september 2018.

1. Schenk een klok en word peter of meter van deze klok (deze formule is ondertussen afgesloten)
De twee zwaarste klokken zullen de naam dragen van de steden Neuss en Leuven. U kan uw naam verbinden aan een van de overige 38 klokken. U kan kiezen of u een van de 15 basklokken (20.000 euro per stuk) of een van de 23 kleinere klokken (5000 euro per stuk) wil financieren. Indien u een klok schenkt, wordt u of uw bedrijf peter of meter van deze klok die, zoals een eeuwenoude klokkentraditie dat wil, uw naam zal dragen.
Voor een van deze opties, neemt u of uw bedrijf contact op met vredesbeiaard@leuven.be

2. Word vredespartner (kan nog tot 30 juni 2018) of sympathisant (kan nog tot 30 september 2018)
Ook met een kleinere bijdrage helpt u mee om de klokken van de beiaard terug tot leven te laten komen. Met een gift van 250 euro bent u vredespartner en wordt uw naam vermeld op een informatiepaneel over de beiaard in de kerk en in het kunstboek ‘Vredesklokken voor een abdij’. U wordt uitgenodigd op de inhuldiging van 11 november 2018 en u krijgt een exclusief bezoek aan de nieuwe beiaard in de torenlantaarn aangeboden in de zomer van 2019. Met een gift van 50 euro bent u sympathisant. Uw naam wordt vermeld in het kunstboek ‘Vredesklokken voor een abdij’ en u wordt uitgenodigd op de inhuldiging op 11 november 2018.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde code ***182/0740/00247***. Giften vanaf 40 euro op dit rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. (art. 145/33 WIB).