Hoe?

Hoe kan u bijdragen?

De realisatie van deze nieuwe vredesbeiaard, die zoals vroeger 40 klokken zal tellen en 9500 kg zal wegen, vergt een financiële inspanning van 500.000 euro. Op welke manieren kan u of uw bedrijf hierbij helpen?

1. Schenk een klok en word peter of meter van deze klok
De twee zwaarste klokken zullen de naam dragen van de steden Neuss en Leuven. U kan uw naam verbinden aan een van de overige 38 klokken. U kan kiezen of u een van de 15 basklokken (20.000 euro per stuk) of een van de 23 kleinere klokken (5000 euro per stuk) wil financieren. Indien u een klok schenkt, wordt u of uw bedrijf peter of meter van deze klok die, zoals een eeuwenoude klokkentraditie dat wil, uw naam zal dragen.
Voor een van deze opties, neemt u of uw bedrijf contact op met vredesbeiaard@leuven.be

2. Word vredespartner of sympathisant
Ook met een kleinere bijdrage helpt u mee om de klokken van de beiaard terug tot leven te laten komen. Met een gift van 250 euro bent u vredespartner en wordt uw naam vermeld op een informatiepaneel over de beiaard in de kerk en in het kunstboek ‘Vredesklokken voor een abdij’. U wordt uitgenodigd op de inhuldiging van 11 november 2018 en u krijgt een exclusief bezoek aan de nieuwe beiaard in de torenlantaarn aangeboden in de zomer van 2019. Met een gift van 50 euro bent u sympathisant. Uw naam wordt vermeld in het kunstboek ‘Vredesklokken voor een abdij’ en u wordt uitgenodigd op de inhuldiging op 11 november 2018.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde code ***182/0740/00247***. Giften vanaf 40 euro op dit rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. (art. 145/33 WIB).