Partners

leuven_h

Stad Leuven

De stad Leuven neemt het initiatief voor de fondsenwerving en de reconstructie van de nieuwe vredesbeiaard voor de Abdij van Park. Binnen de stad Leuven werken verschillende diensten hieraan mee om dit vredesverhaal te realiseren, onder meer Erfgoedcel Leuven, Stadsarchief Leuven, Data-en Facilitair Beheer.

logo-stadt-neuss-rot

Stad Neuss

De stad Neuss ondersteunt als eerste partner de nieuwe vredesbeiaard en zal inwoners en bedrijven van Neuss mee oproepen om hun bijdrage te leveren. De stad Neuss engageert zich ook om samen met de stad Leuven cultureel te verbinden wat ooit door vuur gescheiden werd.

 

kbsfrb_logo_ntxt

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan de fondsenwerving voor de vredesbeiaard. Giften vanaf 40 euro voor België geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. (art. 145/33 WIB).”


Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Het project is geselecteerd in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

 

 

Ook de Belgische en Duitse minister-president geven hun steun.

De Parkabdij in Leuven is een site met een uitzonderlijke erfgoedwaarde die de stad met Vlaamse steun integraal aan het restaureren is met als kroon op het werk de reconstructie van de historische beiaard, een primeur voor Vlaanderen. Dit project past ook in onze herinneringscultuur omtrent De Groote Oorlog. De barbaarse brand van Leuven in 1914 zorgt vandaag voor een culturele verbinding tussen Leuven en de Duitse stad Neuss. Beide steden tonen hoe uit de donkere asse van het verleden een krachtige en vredevolle dialoog rijst. Ik roep iedereen dan ook graag mee op om haar of zijn bijdrage te leveren zodat deze beiaard blijvend een klankspel van vrede en verzoening moge luiden”.

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.

Ich freue mich über die Initiative der Stadt Leuven und das Engagement der Stadt Neuss zur Realisierung des Friedensglockenspiels in der Parkabtei von Leuven. Die interkommunale Zusammenarbeit der Städte Leuven und Neuss zur Aufarbeitung und Bewältigung der gemeinsamen Geschichte ist beispielhaft und ein wichtiger Beitrag zur Aussöhnung und Völkerverständigung. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aus Leuven und Neuss diese Initiative unterstützen.

Franz-Josef Lersch-Mense, Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen.